Varlığa Toxunuş- Rauf İmranoğlu

Kitab barədə qısa məlumat: 

Bəşər düşüncəsi tarix boyu varlığa müxtəlif prizmalardan yanaşaraq fərqli nəticələr almışdır. Əksər hallarda varlığın özünə yox, onun hədləri olan mahiyyətlərə diqqət yetirilmişdir. Bu da varlığın, aləmin, həyatın düzgün dərk olunmasına mane olmuşdur. Görəsən, fərqində olmadığımız, amma həyati əhəmiyyət daşıyan – “Varlıq zəruridirmi?”, “Yoxluq varmı?”, “Varlıq yeganədir, yoxsa ikinci bir varlıq da var?”, “Obyektiv aləmdə varlıq, yoxsa mahiyyət həqiqidir?”, “Çoxluqda vəhdət özünü necə göstərir?” kimi suallara cavab tapa bilərikmi?
Kitabda bu suallara İbn Sina və Molla Sədranın fəlsəfi konsepsiyalarına əsaslanaraq cavab verilmiş, bundan başqa fəlsəfənin ən əsas anlayışları olan – mahiyyət, həqiqət, nur, varlığın vəhdəti haqqında da araşdırma aparılmışdır.
Oxuculara təqdim olunan varlıq haqqındakı bu fundamental bilgilər, ümid edirik ki, onların intəhasız, qeyri-məhdud bir həqiqət olan varlığa metafizik də olsa, toxunmasına səbəb olacaq.

Elmi Redaktor: Emin İmanlı

Davamı...

İctihad və Təqlid: Metod, anlayış və düşüncələrə dair yeni oxunuş- Emin İmanlı (ərəb dilində)

اسم الكتاب: الاجتهاد و التقليد: قراءة جديدة في المنهج و المفهوم و الأفكار

(تأليف: أمين إيماني (باحث من جمهوريّة آذربيجان
تقديم: المفكر الإسلامي حيدر حبّ الله
العدد: مجلّد واحد
عدد الصفحات: 174 صفحة
نشر: مؤسّسة الانتشار العربي في بيروت
الطبعة الأولى، 2017م

:و مما جاء على الغلاف الخلفي للكتاب

يعالج هذا الكتاب مجموعة من الموضوعات المتصلة بإعادة تكوين مفهوم الاجتهاد الشرعي عبر آليات مختلفة للخروج من المأزق الذي تعاني منه بعض جوانب الدراسات الدينية والفقهيّة، فهو يحاول تعقيل النتائج الفقهيّة من جهة، كما يحاول فهم النصوص الدينية بطريقة واقعيّة و ضمن منظور فلسفي حقيقي من جهة ثانية
إنّ الكتاب ـ في جانبه الآخر ـ يعالج ظاهرة التقليد، و يحاول القيام بزحزحة لبعض المفاهيم السائدة في هذا الموضوع، فيركّز جهوده على إعادة النظر في مفهوم الأعلميّة من جهة، و تكوين وعي جديد لفكرة التقليد تبعده عن فقدان البصيرة من جهة ثانية، و اعتماد سبيل رابع ـ غير التقليد و الاجتهاد و الاحتياط ـ يمكن أن يرجع إليه أصحاب النظر في الأمّة، و لو لم يكونوا من الفقهاء عبر منهجيّة الترجيح الواعي. إنّه محاولة تفكير و تأمّل

 

Davamı...

Emin İmanlının yeni telegram kanalı: “Fəlsəfi Düşüncələr”

Emin İmanlının “Fəlsəfi Düşüncələr” adlı yeni Telegram kanalı təsis olunub. Siz bu kanalda E. İmanlının fəlsəfə sahəsindəki görüş və düşüncələri ilə tanış ola biləcəksiniz. Sayt oxucularından xaiş olunur ki, kanalın linkini (@eminimanli) paylaşmaqla digər fəlsəfəsevərlərin də bu kanaldan xəbərdar olmasına yardım eləsinlər.

Davamı...

Hansısa müddəanı təndiq edərkən nələrə fikir vermək lazımdır?

Hər hansı bir müddəanı tənqid edərkən aşağıdakı 10 sualı özümüzdən soruşmalıyıq:

1. Müddəa nə demək istəyir?

2. Müddəa qapalıdırmı?

3. Müddəanın lehinə nə kimi dəlil və ya dəlillər var?

Davamı...

Düşünmək nədir və dəlillə bağlı nə kimi məntiqi sonucları var?

Düşünmək- zehnin doğru bilgiləri düzgün şəkildə ardı-ardına düzməklə nəticəyə doğru addımlaması deməkdir. Bu tərifdən dəlillə bağlı dörd maraqlı fakt əldə etmək olar:

1. Bir var, dəlilin “məzmun”u, bir də var, dəlilin “forma”sı. Dəlilin məzmunu onun öz daxilində ehtiva elədiyi bilgilərə, dəlilin forması isə həmin bilgilərin müəyyən bir tərzdə ardı-ardına düzülüşünə deyilir. Məsələn,

(1) Əjdər insandır.

(2) Hər bir insan ölümlüdür.

(3) Deməli, Əjdər ölümlüdür.

1-ci və 2-ci cümlələri dəlil kimi, 3-cü cümləni isə isbatlanması gərəkən müddəa kimi nəzərdən keçirsək, bu zaman 1-ci və 2-ci cümlələr bir bilgi kimi “dəlilin məzmunu”, həmin bilgilərin verildiyi kimi müəyyən bir şəkildə ardı-ardına düzülüşü isə “dəlilin forması” adlanır.

Davamı...

Əbədi əzab problemi

  1. Giriş

İnsanın əbədi olaraq Cəhənnəmdə əzəba məruz qalması ilə bağlı teoloqlar, filosoflar və ariflər arasında ciddi fikirayrılığı vardır. Uyğun məsələ ilə bağlı bir neçə təsvir var:

  1. Bəzi insanlar əbədi olaraq Cəhənnəmdə əzaba məruz qalacaqlar və bu əzab sonsuzadək davam edəcək.
  2. Əbədi əzaba məruz qalan insanlar Cəhənnəmdə günahlarına görə cəzalarını çəkdikdən sonra yox olacaqlar.
  3. Əbədi əzaba məruz qaldıqları iddia olunan kimsələr cəzalarını çəkdikdən sonra əzab onlar üçün artıq şirinləşəcək.
  4. Əbədi əzaba məruz qaldıdları iddia olunan insanlar əslində günahlarına görə cəza çəkdikdən sonra Cəhənnəmdən çıxıb Cənnətə daxil olacaqlar.  
Davamı...

Fitrət Anlayışı- Mürtəza Mütəhhəri

Kitab barədə qısa məlumat: 

Fəlsəfi və sosioloji rakursdan insan və onun xüsusiyyətləri araşdırma obyekti olaraq bütün dövrlərdə ciddi önəm daşımışdır. Görəsən, insanda olan təbii xüsusiyyətlər zatidir, yoxsa sonradan qazanılır, modern dünyada çox işlədilən humanizm, insani dəyərlər fitrət anlayışı ilə eynidirmi, yoxsa bunlar fərqli mövzulardır? Mürtəza Mütəhhəri “Teizm seminarları” kitabında olduğu kimi, burada da seminar iştirakçılarının qeyd edilən mövzu ilə bağlı suallarını cavablayır, dinin qaynağı və insani meyillərlə bağlı O. Kont, Spenser, E. Durkhaymın və B. Rassel kimi qərb intellektuallarının fikirlərini qeyd edib onların görüşlərini incələyir. “Fitrət” anlayışı Mütəhhərinin öz dili ilə desək, İslam təlimlərinin “şah mövzu”su hesab olunur.

 

Elmi Redaktor: Emin İmanlı 

Davamı...

Dil və Kainat- Dr. Suruş Dabbağ

 

Kitab barədə qısa məlumat: 

Lüdviq Vitgenşteyn (1889-1951) özünə qarşı çıxaraq “düşünmək” üçün yeni bir cığır aça bilən filosof idi. O, cəbhədə olarkən öz hərbi çantasında ilk böyük əsərinin qeydlərini- “Məntiqi-Fəlsəfi Traktat”, 20-ci əsrin ən nüfuzlu düşüncələrini çiyinləri üzərində daşıyırdı.

Vitgenşteynin düşüncələrinin dərinliklərinə dalanda insan öz təəccübünü gizlədə bilmir. Cəsarətlə iddia etmək olar ki, Vitgenşteyn, Bertrand Rasselin deyimi ilə desək, bu düha mücəssəməsi 20-ci əsrdən 21-ci əsrə qədəm qoyaraq olduqca aktual fəlsəfi mövzuları önə çəkən yeganə filosofdur. O da bəzi mütəfəkkirlər kimi öz zəmanəsini qabaqlamışdı. Buna görə də öz tənhalığında daima bir axtarışda idi.

Bu günün mötəbər akademik mərkəzləri yekdil şəkildə qəbul edirlər ki, dövrümüzün indiki bilik durumunun formalaşdırılmasında əhəmiyyət daşıyan dünya tarixinin beş böyük mütəfəkkiri arasında Vitgenşteyn Aristotel, Platon, Kant və Nitsşedən sonra beşinci yerdə dayanır.

Tərcüməçi: Emin İmanlı

Davamı...

Fəlsəfənin mahiyyətini açıqlayan ən gözəl təmsil

Fəlsəfənin mahiyyətini, zənnimcə, açıqlayan ən gözəl təmsil “mütərcim-tərcümə-mətn” üçlüyüdür. Bu üçlükdə filosof “mütərcim”, fəlsəfə “tərcümə”, gerçəklik isə “mətn” kimi çıxış edir. Bu mənada, filosof “gerçəklik” adlı mətni oxuyaraq anladıqlarını fəlsəfi dilə tərcümə edir. Belə bir təmsilin məntiqi sonuclarını sadalamaq istəsək, aşağıdakıları qeyd etmək olar:

Davamı...

Dinə dair müddəaları ayırd etmə zərurəti

Bəzən dindarlar aşağıdakı iki müddəanı bir-birindən ayırd edə bilmirlər:

(1) Dini mətnlərdə (Quran və mötəbər sünnə) nə varsa, hamısı “həqiqət”dir.
(2) “Həqiqət” adlı nə varsa, hamısı dini mətnlərdə vardır.

Davamı...
1 2 3 12