Category : Tərcümələr

Dil və Kainat- Dr. Suruş Dabbağ

 

Kitab barədə qısa məlumat: 

Lüdviq Vitgenşteyn (1889-1951) özünə qarşı çıxaraq “düşünmək” üçün yeni bir cığır aça bilən filosof idi. O, cəbhədə olarkən öz hərbi çantasında ilk böyük əsərinin qeydlərini- “Məntiqi-Fəlsəfi Traktat”, 20-ci əsrin ən nüfuzlu düşüncələrini çiyinləri üzərində daşıyırdı.

Vitgenşteynin düşüncələrinin dərinliklərinə dalanda insan öz təəccübünü gizlədə bilmir. Cəsarətlə iddia etmək olar ki, Vitgenşteyn, Bertrand Rasselin deyimi ilə desək, bu düha mücəssəməsi 20-ci əsrdən 21-ci əsrə qədəm qoyaraq olduqca aktual fəlsəfi mövzuları önə çəkən yeganə filosofdur. O da bəzi mütəfəkkirlər kimi öz zəmanəsini qabaqlamışdı. Buna görə də öz tənhalığında daima bir axtarışda idi.

Bu günün mötəbər akademik mərkəzləri yekdil şəkildə qəbul edirlər ki, dövrümüzün indiki bilik durumunun formalaşdırılmasında əhəmiyyət daşıyan dünya tarixinin beş böyük mütəfəkkiri arasında Vitgenşteyn Aristotel, Platon, Kant və Nitsşedən sonra beşinci yerdə dayanır.

Tərcüməçi: Emin İmanlı

Davamı...