Category : Fiqhi

İnsafsız paradoks təcrübəsi

Gəlin, sizə müşahidə etdiyim maraqlı bir təcrübədən, haldan danışım, bu kimi hallara dəfələrlə şahid olmuşam həyatımda. Deməli, özünün “müqəllid” olduğunu etiraf etdiyi bir halda başqalarının ictihad dərəcəsinə nail olub-olmadığını dəyərləndirə bilən (!) adamlar var ətrafımızda. Şahidi olduğum paradoksu  aşağıdakı kimi ifadə edə bilərəm:

“Dini cameədə rəsmi fəqih kimi qəbul edilməyən şəxslərin verdikləri fətvanın və ya birisinin bir mütəxəssis kimi hansısa fiqhi məsələdə gəldiyi qənaətin istinad qaynaqlarını təhlil etmə bacarığı”

Davamı...

Feminist epistemologiya və Dini mətn (kiçik bir etüd)

Uzun bir sürədir ki, dini mətnin, tekstin (Quran və sünnə) qadınlar tərəfindən də fenimist bir baxışla oxunuşu, təfsiri, izahı, açıqlanması, dərki barədə düşünürəm. Görəsən, mövcud dini elm sahələri “qadın dərki” fonunda şəkillənsəydi, necə bir elm sahəsi peyda olardı. Bu zaman, fiqhimiz- dini hüququmuz necə olardı, ilahiyyatımız necə formalaşardı, əxlaq elmi hansı istiqamətdə inkişaf edərdi və s. ?!

Davamı...