Category : İrfani

İbn Ərəbiyə görə vəhdəti-vücud

İbn Ərəbi deyir ki, bir var, “mütləq varlıq”, hansı ki, heç bir şərt və qeyd qəbul etmir. Buna “zəruri varlıq (vacibul-vücud)” deyilir. Bir də var, “mütləq yoxluq”. Həm mütləq varlıq, həm də mütləq yoxluq- hər ikisi əzəlidir. Mütləq varlıq yoxluğu qəbul etmədiyi kimi, mütləq yoxluq da varlığı qəbul eləmir. Ancaq xalis varlıqla xalis yoxluq arasında “mümkünlük” adlı bir fasilə var ki, həm yoxluğu qəbul edə bilir, həm də varlığı. Deməli, “mümkünlük” varlıqla yoxluq arasında olan bir fasilədir ki, bu da “aləm” adlanır.

Davamı...

Tövhidin dərəcələri

İnsan üçün ən əsaslı, fundamental məsələlərdən biri Allahın varlığına inanmaqdır. Allaha etiqad bəsləmək və ya bəsləməmək insan həyatında olduqca mühüm bir rol oynayır. Belə ki, əgər insan hansısa bir dəlil əsasında Allahın varlığına inanarsa, bu, onun bütün hərəkət, davranış və əməllərində özünü əks etdirəcəkdir. Bunun əksi də doğrudur, yəni Allaha inanmayan kəsin də davranış və hərəkətləri xüsusi bir rənglə boyanacaqdır.

Davamı...