Category : Əxlaqi

Nə üçün “Əxlaq fəlsəfəsi” oxumalıyıq?!

Ən azı, üç əsasa görə əxlaq fəlsəfəsi oxumalıyıq:
1. Əxlaq fəlsəfəsi həyatın fundamental problemləri barədəki düşüncəmizi dərinləşdirir. Bu, öz-özülüyündə, elmi faydalarını nəzərə almadan belə, qiymətlidir. İnsan həyatın dərin problemləri ilə üzləşməsə, heç bir zaman dərin təhsilli ola bilməz. 

Davamı...