Category : Müsahibələr

Cəmiyyətdə sağlam tənqidi necə formalaşdırmalı?

  1. Tənqid necə olmalı və xeyiri varmı?

– Əvvəla, qeyd edim ki, tənqid insani bir hadisədir. İnsan var olandan bəri, tənqid də olmuşdur. İnsanlıq tarixində elə bir toplum göstərmək olmaz ki, orada tənqid olmamış olsun. Odur ki, təndiq zəruri, qaçılmaz bir nəsnədir, ona görə ki, tənqid dəyərləndirmə, yanlışı doğrudan ayırd etmək deməkdir. Əfsuslar olsun, bir çoxları tənqidlə təhqiri bir-birindən ayıra bilmirlər. Bu mənada, tənqid həmişə müsbət məna yükünü özündə ehtiva edir.

Davamı...