Category : Ədəbi

Tərcümə tənqidi ənənəsinə dair qeydlərim

1. Dostlar, zənnimcə, Azərbaycan ədəbiyyatında yeri boş olan gözəl ənənələrdən biri də “tərcümə tənqidi” ənənəsidir. Müxtəlif sahələrə dair Rus, İngilis, Alman, Fransız, Ərəb, Fars və s. dillərdən ana dilimizə tərcümə edilən kitabların tərcümə keyfiyyətinin doğruluq və yanlışlıq baxımından dəyərləndirilməsinə hava-su kimi ehtiyac var. Xoşbəxtlikdən, bir çox ölkələrdə bu ənənə aktivdir, həm tərcüməçilər, həm də nəşriyyatlar bu kimi addımları alqışlayaraq təqdirəlayiq hesab edirlər. Hətta bu sahəyə dair kitablar, jurnallar və fərdi məqalələr yayımlanır. Əslində, bu kimi tərcümə tənqidləri ilə tərcüməçilərə və nəşriyyata yardım edilmiş olur. Ancaq ölkəmizdə ciddi bir problem var bu ənənənin formalaşması qarşısında:

Davamı...