Category : Feminizm

Feminizm qeydləri

1.”Feminizmın sözü, iddiası nədir?”- sualına qısa və konkret şəkildə cavab vermək istəsək, belə deyə bilərik: İndiyədək aləmə – istər xarici aləm olsun, istərsə də daxili aləm- ancaq kişi eynəyi ilə baxılıb və yalnız kişilər psixoloji, metafizik, epistemoloji, ontoloji və s. bu kimi bilik istehsalı ilə məşğul olublar. Onlar aləm barədə öz təfsirlərini, şərhlərini, oxunuşlarını, yozumlarını ortaya qoyublar. İndi isə qadınlar kişi eynəyini çıxarıb öz eynəkləri ilə aləmə baxmaq kişilərlə yanaşı aləm barədəki öz təfsirlərini təqdim etmək qərarına gəliblər. Bir sözlə, feminizm- yəni aləmə qadıncasına baxmaq deməkdir.

Davamı...