Dəlilmərkəzlilik: Müddəanın lehinə ikinci əqli arqument (3)

Oxşar yazılar
Dəlilmərkəzlilik: Tərif (1)
Dəlilmərkəzlilik: Müddəanın lehinə əqli arqument (2)