Din və Ateizm: İki fərqli insan obrazı- Dr. Heydər Hubbullah

Kitabça barədə qısa məlumat:

Bu nəşrdə iki müxtəlif dünyagörüşünə sahib insanın- dindar və ateistin sözlə portretləri çəkilir. Müəllifin fərqli başlıqlar altında verdiyi mövzularda bu iki insan tipinin həyata baxışlarındakı ən əsas məqamlardan söz açılır. Alimin fikrincə, ateist öz fikirlərini nə qədər düz və gerçək sayırsa, dindar bir insan da öz baxışına o qədər, bəlkə, ondan da çox yəqinliklə yanaşır. Bu məqamda dindar insanın dünyagörüşünün heç də geri qalmadığı, hətta daha ümidverici, nikbin bir dünyagörüşü olduğu aydınlaşır. Müəllifin məqsədi bu gerçəyi izah etməkdir ki, ateist birisi sahib olduğu inam şəbəkəsində özünü nə qədər ağıllı, məntiqli, rasional və realist sanırsa, dindar birisi də sahib olduğu inam şəbəkəsində özünü ən azı bir o qədər ağıllı, məntiqli, rasioanl və realist sayır. Birinci özünə bu haqqı tanıyırsa, ikinci də eynilə o haqqı özünə tanıyır.

Elmi Redaktor: Emin İmanlı 

Oxşar yazılar
Fitrət Anlayışı- Mürtəza Mütəhhəri
İnsan və Tale problemi- Mürtəza Mütəhhəri
Xəstəxanada Görüş- Aminə Sədr
Kərbəlanı Yenidən Yaşamaq- Musa Sədr